Ekonomi

Deprem bölgesi ‘Cazibe Merkezi’ kapsamına alındı

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesine Dair Kararda değişiklik yapılarak, yatırımların 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören deprem iller program kapsamına alındı.

Buna göre, deprem bölgesinde taban fiyatı 1,5 milyon lira olan yatırımlar, 6. Bölge için öngörülen süre içinde 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda faiz ve kar payı ilavesi, sabit yatırım bedelinin yüzde 10’unu geçmemek kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Karar öncesi kullanılan faiz ve kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama kredileri için güçlendirme süresi sonuna kadar başvuru yapılacak.

Hasar görenlerin yerine takviye yapılması da fayda sağlayacaktır.

Süresi devam eden ve tamamlama vizesi verilmeyen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar bu sütunlardan yararlanacaktır. Ayrıca deprem nedeniyle zarar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar da kapsama dahil edilecek.

Depremde hasar gören yatırımların yerine yapılacak yatırımlarda, sigorta primi patron hissesi matrahı hesabında dikkate alınacak personel sayısında ve sigorta prim matrahında dereceye göre fark uygulanacak. 31 Mart tarihli personel sayısı üzerinden hasar

Buna göre, tamamen yıkılan veya yıkılmasına karar verilen tesislerdeki istihdamın tamamı ek istihdam sayılacaktır. Ağır hasarlı tesislerde yüzde 5 ek istihdam olarak değerlendirilecek. Orta hasarlı tesislerde yüzde 50, az hasarlı tesislerde yüzde 25 ek istihdam kabul edilecek.

İşletme döneminde toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl süreyle elektrik giderlerinin yüzde 30’u desteklenecek.

Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, ithal makinelerde ise gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak.

Yatırım yeri tahsis edilecek

Kararla kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli olarak uygulanacak.

10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi ve işçi hissesi eklenecektir. Yatırım yeri tahsis edilecektir.

1 milyon 800 bin lira üst limit ile; TL kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılacak.

İmalat sanayi yatırımları için inşaat tüketiminde KDV iadesi, bina inşaatı muafiyeti, yapı kullanma izin belgesi ve imarla ilgili parselasyon bedelleri sağlanacak.

İnşa edilen binalar 5 yıl süreyle bina vergisi muafiyetinden, teşvik dönemi sonuna kadar da arsa vergisi muafiyetinden yararlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu